Cena realizácie nájazdov je z veľkej časti ovplyvnená nákladmi na prácu technika a jeho cestovnom. Preto tu uvádzame maximum informácií, aby sme umožnili realizáciu nájazdov vašími vlastnými silami.

Ako s našou „stavebnicou“ zachádzať?

Vrstvenie jednotlivých „poschodí“

Všetky dielce dánskeho výrobcu Excellent Systems sa k sebe pripojujú plastovými spojovacími dielmi. Vždy záleží na tom, či prepojujete rovné dielce (platformy), alebo nájazdové dielce v sklone. Viac Vám určite prezradí toto video:

Protisklzné vložky

Modulárne nájazdy by mali byť pre použitie vonku vybavené eště protisklznými gumovými vložkami, ktoré ešte viac zvyšujú protisklznosť. Tie sa umiestňujú šachovnicovo do nájazdových aj plochých otvorov – viď foto nižšie. Aj keď začne nájazd namŕzať, výhodou gumových vložiek je fakt, že po došliapnutí na ne, jemne prepružia a vznikajúci ľad tým popraská.

SlipStop_montage_02

cd0c2b4eb4

Upravenie do presnej výšky

Ak sa Vám stane, že pridaním ďalšieho „poschodia“ nájazdov je nájazd už príliš vysoký, a pritom chcete mať nájazd perfektne zarovnaný s výškou bariéry, môžete dielce veľmi jednoducho „znížiť“ pomocou zrezania. Postačuje Vám obyčajná pílka.

Presahujúci dielec priložíte k výške prekážky (1) a vyznačíte si na ňom úroveň potrebnej výšky. Na každom nájazdovom dielci sú vyznačené priečne čiary. Tie Vás povedú, až budete diel znižovať rezaním (2). Následne „znížený“ dielec opäť fixujte do platformy pod ňou, pomocou spojovacieho materiálu Excellent Systems.

Tilpasning_02

Uchytenie do prahu

Táta metóda je jednoduchá a veľmi rýchla. Je doporučená pre prahy vyrobené z dreva.

Najprv nájazd otočíte hore „nohami“. Cez voľné zárezy vyznačíte perom vhodné miesta na uchytenie skrutky (1). Do vyznačených miest zašrúbujete skrutku (2). Následne nájazd len nasuniete (3).

Dortrinsskrue_02

Gumový „stopper“

Tieto gumové terčíky sa používajú na zaistenie nájazdu proti posunu po hladkom povrchu. Práve v prípadoch, keď nechceme napevno fixovať, ale len zaistiť proti posunu (mramor, parkety).

Gummiprop_02

Samolepiace terčíky

Používajú sa na fixáciu rampy na hladkom povrchu. Obojstranná lepiaca páska na terčíku zaistia dostatočnou silou nájazd proti posunu do strán. Pred použitím je však dôležité, aby bol povrch dôkladne očistený.

Najprv vložte terčík (stále ešte s krycou fóliou) zospodu do nájazdových dielcov (1). Odlepte kryciu fóliu (2). Otočte a umiestnite nájazd na definitívne miesto a tlačte na nájazd minimálne 15 sekúnd (3).

Ak ste všetko urobili správne, terčíky sú natoľko pevne nalepené, že môžete nájazd zdvihnúť, terčíky zostanú prilepené, pod nájazdom pozametáte/vytriete podlahu a opäť dielce len nasuniete.

Pladeprop_02

Cleaning_pladeprop_02

Vodiace lišty

Vodiace lišty sa používajú na fixáciu nájazdov vo vonkajšom prostredí. Umiestňujú sa do orientácie tvaru „T“ zhruba 10 cm od začiatku rampy.

Vodiace lišty nasadíte zospodu do dielcov nájazdu. Cez dielec vyvrtáte otvory s priemerom 5 mm (2,4). Pomocou hmoždinky vodiace lišty zafixujete (3,5). Vždy najprv vyvŕtajte jeden otvor a hneď zafixujte hmoždinkou. Až následne vŕtajte ďalšie.

Expansionguide_02

F-Lock

F-Lock je malý štvorček s veľkosťou presne zapadajúcou do otvorov nájazdových dielcov. Používa sa v tých prípadoch, keď chcete nájazd prišrúbovať k povrchu.

Cez otvor nájazdu vyvrtáte dieru s priemerom 5 mm (obr. 1). Zasuniete hmoždinku (2), priložíte nájazd (3) a potom cez F-Lock prišrúbujete (4).

F_Lock_montage_02

Obojstranná páska

Každý nájazdový dielec je na svojom najnižšom konci vybavený rovnou plochou, na ktorú sa veľmi ľahko umiestňuje obojstranná lepiaca páska. Na skutočne pevné spojenie je nutné na nájazd počas najmenej 15 sekúnd tlačiť.

(Po tomto spojení nie je možné pod nájazdom podlahu čistiť, preto radšej doporučujeme fixáciu pomocou samolepiacich terčíkov – viď vyššie)

Special_tape_02

Čistenie

Nájazdy a výplňové dielce Excellent Systems sú 100 % netoxické a neobsahujú PVC. Sú vyrobené z rovnakého materiálu, ktorý sa používa na výrobu plastových riadov a pohárov na pitie. Povrch nie je porézny a nedržia sa v ňom baktérie.

Ak používate dielce ako protisklznú plochu napr. v kúpelniach, je možné dať samostatné dielce do bežnej umývačky riadu a nechať absolvovať jeden celý umývací cyklus. Dielce znášajú aj autoklávu (do 130º C).

Vonkajšie čistenie môže prebiehať napríklad takto:

Nohou si stúpnite tesne za spoj medzi dielce a začnite druhú časť zdvíhať. Spojky (tzv. C-locks) zostanú v dieloch na zemi. Odstránite nečistoty a opäť obe časti priložíte k sebe a opatrným našľapovaním zafixujete opäť k sebe.

Cleaning_matte_02