Úplne nezáväzne a bezplatne volajte kolegyni Katke.

0800 194 984
info@letmo.sk

Čokoľvek budete potrebovať, tak Vám buď ihneď zodpovie, alebo následne zavolá späť.

Naša kontaktná adresa

Letmo SK, s. r. o.
Mládežnícka 8
974 04  Banská Bystrica

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
Číslo účtu: 2920914648/1100

Spoločnosť je registrovaná v OR Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka 9664/S.